Κωνσταντίνος Τζίκας

Κωνσταντίνος Τζίκας

Κωνσταντίνος Τζίκας, Δικηγόρος & διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής – πιστοποιημένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το δικηγορικό μας γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Μιχ. Τζίκα, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης και πιστοποιημένο Διαμεσολαβητή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διαθέτει έναν επιστημονικό συνεργάτη αλλά και συνεργάτες δικηγόρους σε όλη την Ελλάδα.

Αυτό που διακρίνει το δικηγορικό μας γραφείο και το έχει καθιερώσει στην εκπροσώπηση των κάθε είδους υποθέσεων των πελατών μας, είναι η παροχή υψηλού επιπέδου νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την επιτυχημένη έκβαση των υποθέσεών τους.

Τα νομικά αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται με συνέπεια και στρατηγική το γραφείο μας είναι:

 • Αστικό Δίκαιο: Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κήρυξη κύριας διαθήκης, αλλαγή επωνύμου, διαταγή απόδοσης μισθίου, διαταγή πληρωμής μισθωμάτων, κοινόχρηστα, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας
 • Οικογενειακό Δίκαιο: Αγωγή συναινετικού διαζυγίου, Αγωγή διαζυγίου με αντιδικία, αγωγή λόγω διετούς διάστασης, ασφαλιστικά μέτρα διατροφής, επιμέλειας ανήλικου τέκνου, μετοίκισης, αγωγή διατροφής και ανάθεσης επιμέλειας, αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα.
 • Κληρονομικό δίκαιο
 • Συγκοινωνιακό Δίκαιο: Τροχαία ατυχήματα, Αγωγή λόγω ψυχικής οδύνης, αγωγή κατά ανασφάλιστου οχήματος, Αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου
 • Διοικητικό Δίκαιο: Προσφυγή κατά του δημοσίου, Προσφυγή κατά διοικητικής πράξης (απόφαση ασφαλιστικού φορέα ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, απόφαση σύνταξης κλπ) Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκηση για την έκδοση άδειας διαμονής αλλοδαπού, Προσφυγή κατά απόφασης απέλασης αλλοδαπού, αντιρρήσεις περί της κράτησης αλλοδαπού, Προσφυγή κατά απόφασης Σώματος Επιθεώρησης εργασίας (ΣΕΠΕ) κλπ
 • Ποινικό Δίκαιο: Μηνύσεις, φορολογικά αδικήματα, εικονικά τιμολόγια, ναρκωτικά, αδικήματα φοροδιαφυγής κλπ
 • Δίκαιο Σημάτων: Κατάθεση εμπορικού σήματος, τριτανακοπή, παρέμβαση, προσφυγή
 • Εμπορικό Δίκαιο: Τιμολόγια (διαταγή πληρωμής & αγωγή), αθέμιτος ανταγωνισμός κλπ
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο: Διεκπεραίωση υποθέσεων συνταξιοδότησης κλπ
 • Εργατικό Δίκαιο: Αγωγή δεδουλευμένων μισθών, επίσχεση εργασίας, εκπροσώπηση στην Επιθεώρηση Εργασίας
 • Διαμεσολάβηση σε ιδιωτικές και εμπορικές διαφορές  Εμφάνιση σχολίων