Ν. 4093/12.11.2012 – Τι αλλάζει στην Δικαιοσύνη – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ

Ν. 4093/12.11.2012 – Τι αλλάζει στην Δικαιοσύνη – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ

Του Κωνσταντίνου Μιχ. Τζίκα.

Δημοσιεύθηκε στις 15/12/2012 στην εφημερίδα του Ωραιοκάστρου "τριάντα ημέρες".

Την ώρα που η ανεργία «καλπάζει» καθώς το ποσοστό της, σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα, εκτινάχτηκε στο 25,4% τον Αύγουστο του 2012, από 18,4% που ήταν τον Αύγουστο του 2011, ψηφίστηκε στις 7/11/2012 στην ελληνική Βουλή με πολύ μικρή πλειοψηφία, μόλις 153 ψήφους υπέρ,

το πολυνομοσχέδιο για την “Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016”, εν μέσω των βιαιότερων αντιδράσεων που υπήρξαν ποτέ από Έλληνες διαδηλωτές έξω από την Βουλή, αλλά και από έντονες αντιδράσεις βουλευτών που καταψήφισαν το πολυνομοσχέδιο,

Ο Νόμος 4093/2012, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 12-11-2012 στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζει μεταξύ άλλων σημαντικές αλλαγές και στο σύστημα της Δικαιοσύνης και δη στο ποινικό σύστημα με την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, αλλά και στην πραγματοποίηση των συμβολαίων που μέχρι σήμερα πραγματοποιούντο με την παράσταση δικηγόρων αγοραστή και πωλητή, όπως επίσης τέλος και στα συμβολαιογραφικά έγγραφα για τη σύσταση Α.Ε. (ανωνύμων εταιρειών) και ΕΠΕ (εταιρειών περιορισμένης ευθύνης) που δεν θα χρειάζεται από το νέο έτος η παράσταση δικηγόρου.

Συγκεκριμένα, η ποινή φυλάκισης από ένα έως πέντε έτη για πλημμελήματα μετατρέπεται σε χρηματική υπό προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρ. 1 αρθ. 82 Π.Κ. που τροποποιείται και εφόσον μπορούν να την εξαγοράσουν οι καταδικασθέντες.

Ο ανωτέρω νόμος προβλέπει επίσης αλλαγές στην ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας προς αντικατάσταση της ποινής φυλάκισης στην περίπτωση που κάποιος αδυνατεί να την εξαγοράσει εφόσον έχει μετατραπεί σε χρηματική.

Επιπρόσθετα, ο νόμος για το μεσοπρόθεσμο προβλέπει αλλαγές και στην καταβολή του δικαστικού ενσήμου, καθόσον αυτό αυξάνεται από 5,6 τοις χιλίοις (5,6%ο) που είναι σήμερα και καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 %ο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ.

 

Επίσης, ακόμα ένα μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχει να αντιμετωπίσει ο καταδικασθείς σε ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη που επιθυμεί να εξαγοράσει την ποινή του, διότι το ποσό της επιβαλλόμενης σε χρήμα ποινής, καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών, προσαυξάνονται κατά την είσπραξη κατά ποσοστό 110% από 92% που είναι σήμερα, δηλαδή θα πρέπει ο καταδικασθείς να πληρώσει όταν θα πάει στο ταμείο κάτι παραπάνω από το διπλάσιο.

 

Αναφορικά με την παράσταση δικηγόρων στα συμβόλαια, επέρχονται επίσης αλλαγές προς όφελος κάποιου που επιθυμεί να αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα, (εκτός από την εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων). Ωστόσο, υποχρεωτική είναι η παράσταση δικηγόρου μόνο για τον αποκτώντα το σχετικό δικαίωμα και εφόσον οι ανωτέρω συμβάσεις έχουν συνολικό αντικείμενο αξίας μεγαλύτερο των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ.

 

Στην περίπτωση των συμβάσεων διανομής ή ανταλλαγής και των συμβάσεων εκ χαριστικής αιτίας δεν θα απαιτείται πλέον από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου η παράσταση δικηγόρου για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο συντάσσεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 

Τέλος, τροποποιείται και ο κώδικας διοικητικής δικονομίας, καθόσον μεταξύ άλλων από αυτά τα οποία προβλέπει ο ανωτέρω Νόμος στην διοικητική δικονομία αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ως εξής: «2.α. Εξαιρετικώς στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές εν γένει η προσφυγή ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών και η προθεσμία για την άσκηση της αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο

Σχετικά άρθρα

Copyright