δύστροπος ενοικιαστής – Νέα ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τους δύστροπους ενοικιαστές. Έξωση και διαταγή πληρωμής για μισθώματα, κοινόχρηστα και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Είστε εδώ: