μείωση συντάξεων 2012 – μείωση συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ – Εξαιρούνται των μειώσεων οι τετραπληγικοί και παραπληγικοί καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των δύο άνω ή των δύο κάτω άκρων κλπ – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ

Είστε εδώ: