κοινόχρηστα διαταγή πληρωμής – Η «μάχη» της έξωσης – Οφειλόμενα μισθώματα, ανείσπρακτα κοινόχρηστα, ανεξόφλητοι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας

Είστε εδώ: