μείωση ενοικίου με δικαστική απόφαση – Δικαστήριο δέχεται την γενική οικονομική κρίση ως έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός και αναπροσαρμόζει – μειώνει το μηνιαίο μίσθωμα σε εμπορική μίσθωση.

Είστε εδώ: