τελευταία νέα για ελβετικό φράγκο – Δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Αναβολή συζήτησης της υπόθεσης εως την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επί των προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνθηκαν με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Είστε εδώ: