Ανάκληση δωρεάς – Τι είναι η δωρεά; Πότε ανακαλείται από τον δωρητή;

Είστε εδώ: