Ακύρωση αποδοχής κληρονομιάς – Ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς

Ακύρωση αποδοχής κληρονομιάς Ακύρωση αποδοχής κληρονομιάς. Πολλές φορές συμβαίνει να έχει αποβιώσει κάποιος και να έχει αφήσει χρέη στους κληρονόμους του. Οι κληρονόμοι όμως τυγχάνει πολλές φορές να μην γνωρίζουν το δικαίωμα της αποποίησης ή την προθεσμία αυτής η ακόμη και να βρίσκονταν σε πλάνη αναφορικά με τα χρέη τους θανόντος και τελικά να μην…

Λεπτομέρειες

Σύμφωνο συμβίωσης – Τι είναι το Σύμφωνο συμβίωσης;

Σύμφωνο συμβίωσης Σύμφωνο συμβίωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 4356/2015, σύμφωνο συμβίωσης είναι: Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου…

Λεπτομέρειες

Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης – Αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης

Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης. Ποιες ενέργειες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όταν κάποιος έχει πάρει διαζύγιο σε μια άλλη χώρα και αυτή η απόφαση θα πρέπει να ισχύσει και στην Ελλάδα; Τι ισχύει όταν έχει αναγνωριστεί η πατρότητα ενός αλλοδαπού τέκνου σε τρίτη χώρα και αυτό βρίσκεται μαζί με τους γονείς του στην Ελλάδα…

Λεπτομέρειες

Καταγγελία μίσθωσης σπουδαίος λόγος – Καταγγελία εμπορικής μίσθωσης για σπουδαίο λόγο

Καταγγελία μίσθωσης σπουδαίος λόγος Καταγγελία μίσθωσης σπουδαίος λόγος. Με το παρόν κείμενο θα επιχειρηθεί μια ανάλυση για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει μια εμπορική μίσθωση σύμφωνα με τον Νόμο 4242/2014, πότε μια καταγγελία μίσθωσης για σπουδαίο λόγο ευδοκιμεί και απαλλάσσεται ο μισθωτής από τις υποχρεώσεις του έναντι του εκ μισθωτή του μισθίου και τέλος θα δοθούν…

Λεπτομέρειες

Διαζύγιο διεθνής δικαιοδοσία – Πως λύεται ένας γάμος που τελέσθηκε στο εξωτερικό;

Διαζύγιο διεθνής δικαιοδοσία Διαζύγιο διεθνής δικαιοδοσία. Στην εν λόγω υπόθεση η οποία κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου, η ενάγουσα, υπήκοος Αλβανίας, ζητεί με την αγωγή της τη λύση με διαζύγιο του τελεσθέντος το 1992 γάμου της με τον εναγόμενο σύζυγό της, ομοίως υπήκοο Αλβανίας, με τον οποίο εγκαταστάθηκαν από το έτος 2000 σε ελληνική…

Λεπτομέρειες

Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο – Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο με ένα «κλικ»

Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο. Το άυλο συναινετικό διαζύγιο αποτελεί πλέον Νόμο του Κράτους από την 21η Μαΐου 2021, ότε και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ολόκληρη η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω μιας εφαρμογής στο διαδίκτυο όπου ο ένας εκ των δύο δικηγόρων θα εκκινεί την διαδικασία με την σύνδεση του στην εν λόγω…

Λεπτομέρειες