Ίδρυση σωματείου – 17 Ερωτήσεις και απαντήσεις για την ίδρυση αθλητικού σωματείου

Ίδρυση σωματείου Ίδρυση σωματείου. Με το παρόν άρθρο θα αναλύσουμε ως επί των πλείστον την διαδικασία που απαιτείται για να συσταθεί ένα αθλητικό σωματείο ή πολιτιστικός σύλλογος. Διαβάζοντας το παρακάτω κείμενο θα μάθετε τι πρέπει να περιέχει το καταστατικό του σωματείου, τι χρειάζεται για την τροποποίηση του καταστατικού, πότε συγκαλείται η συνέλευση των μελών, τι…

Λεπτομέρειες

Παραγραφή αποζημίωσης απαλλοτρίωση – Πότε παραγράφεται η αξίωση αποζημίωσης από απαλλοτρίωση;

Παραγραφή αποζημίωσης απαλλοτρίωση Παραγραφή αποζημίωσης απαλλοτρίωση. Πότε παραγράφεται η αξίωση για την είσπραξη της αποζημίωσης από ακίνητο που απαλλοτριώθηκε και η τιμή μονάδας προσδιορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά; Τι άλλο ισχύει για την παραγραφή; Η απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα δίνεται στο άρθρο 10 του νόμου 2882/2001. Ειδικότερα: «1. Η αξίωση για την είσπραξη της αποζημίωσης που…

Λεπτομέρειες

Αποζημίωση απαλλοτρίωση – Παρακατάθεση αποζημίωσης από απαλλοτριωμένο ακίνητο

Αποζημίωση απαλλοτρίωση Αποζημίωση απαλλοτρίωση. Με το παρόν άρθρο θα σας παραθέσω αυτολεξεί τι προβλέπει το άρθρο 8 του Νόμου 2882/2001 περί του Κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, για την παρακατάθεση της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το απαλλοτριωμένο ακίνητο, εν προκειμένω να αποδοθεί στον δικαιούχο. Ειδικότερα: Άρθρο 8 Παρακατάθεση αποζημίωσης 1.”Ο υπόχρεος για την πληρωμή…

Λεπτομέρειες

Επιδότηση εμπορικό σήμα – Επιδότηση έως 1.500 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κατοχύρωση εμπορικών σημάτων

Επιδότηση εμπορικό σήμα Επιδότηση εμπορικό σήμα. Ξεκινάει στις 11 Ιανουαρίου του 2021 η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για να λάβουν επιδότηση μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για να κατοχυρώσουν το εμπορικό σήμα της επιχείρησής τους ή να κατοχυρώσουν το σχέδιο ή το υπόδειγμά τους. Εξαιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊου που έπληξε και συνεχίζει να…

Λεπτομέρειες

συγγνωστή νομική πλάνη – Νομική πλάνη – συγγνωστή νομική πλάνη

συγγνωστή νομική πλάνη συγγνωστή νομική πλάνη. Ένας σημαντικός λόγος άρσης καταλογισμού ποινής στο πρόσωπο του κατηγορουμένου, είναι η ύπαρξη νομικής πλάνης. Μπορεί να μην καταλογιστεί σε ένα κατηγορούμενο η άδικη πράξη που τέλεσε; Πότε μπορεί να συμβεί αυτό; Απάντηση στα ερωτήματα αυτά μας δίνει το άρθρο 31 του Ποινικού Κώδικα. Τι προβλέπει το άρθρο: Νομική…

Λεπτομέρειες

Παραγραφή αξίωσης – Παραγραφή αξίωσης και έναρξη παραγραφής

Παραγραφή αξίωσης Παραγραφή αξίωσης. Παραγραφή αξίωσης Σύμφωνα με το άρθρο 247 του Αστικού Κώδικα, το δικαίωμα να απαιτήσει κάποιος από άλλον μια πράξη ή μια παράλειψη (αξίωση) παραγράφεται. Πότε συντελείται η έναρξη της παραγραφής; Σύμφωνα με το άρθρο 251 του Αστικού Κώδικα, Η Παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η…

Λεπτομέρειες