Παραγραφή 2022 – Νέα παραγραφή στα ασφαλιστικά χρέη με νομοθετική ρύθμιση

Παραγραφή 2022

Παραγραφή 2022. Στις 30 Ιουνίου 2022 ο Κωνσταντίνος Τζίκας (δικηγόρος & διαμεσολαβητής) αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην εκπομπή Δημότης online της TV100 και στον κ. Παναγιώτη Κρινή, για τη νέα παραγραφή που θα τεθεί στα ασφαλιστικα χρέη απο την Κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση.

Εγγυητής – Ποιες ειναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εγγυητή σε μια σύμβαση δανείου;

Εγγυητής Εγγυητής. Οι διατάξεις περί εγγύησης βρίσκονται στα άρθρα του Αστικού Κώδικα (847 έως 869). Ποια είναι η έννοια της εγγύησης; Σύμφωνα με το άρθρο 847 Α.Κ., με τη σύμβαση της εγγύησης ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή την ευθύνη ότι θα καταβληθεί η οφειλή. Σύμφωνα με το άρθρο 848 Α.Κ., εγγύηση μπορεί να δοθεί…

Λεπτομέρειες

Άσκηση παρέμβασης πτώχευση – Ποια είναι τα δικαιώματα των πιστωτών στην ηλεκτρονική αίτηση πτώχευσης;

Άσκηση παρέμβασης πτώχευση Άσκηση παρέμβασης πτώχευση. Mετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πτώχευσης μικρού αντικειμένου, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο και δημοσιοποιείται η αίτηση για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών (άρθρο 173) αλλά και την αντίστοιχη κοινοποίησή της στους πιστωτές από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ακολουθεί το στάδιο της άσκησης παρέμβασης από τους πιστωτές.…

Λεπτομέρειες

Πτώχευση δικαιολογητικά – Ποιοι μπορούν να πτωχεύσουν; Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αίτηση;

Πτώχευση δικαιολογητικά Πτώχευση δικαιολογητικά. Είναι γνωστό πλέον, σύμφωνα με το νόμο 4738/2020 οτι μπορεί πλέον να πτωχεύσει, εκτός από έμπορος, και ένα φυσικό πρόσωπο από 1 Ιουνίου 2021 αφού πλέον διαθέτει πτωχευτική ικανότητα (άρθρο 76). Πότε μπορεί κάποιος να πτωχεύσει, ποια είναι τα δικαιολογητικά και που καταθέτει την αίτηση; Καταρχήν γίνεται πλέον ένας διαχωρισμός στην…

Λεπτομέρειες

Αποκτήματα γάμου – Συμμετοχή συζύγου στα αποκτήματα του γάμου

Αποκτήματα γάμου Αποκτήματα γάμου. Τι προβλέπει ο Αστικός Κώδικας αναφορικά με την συμμετοχή τους ενός συζύγου στα αποκτήματα του άλλου; – 1400 ΑΚ Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο Γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει…

Λεπτομέρειες

Εμπορικό σήμα δικαιώματα – Ποια δικαιώματα παρέχει ένα εμπορικό σήμα;

Εμπορικό σήμα δικαιώματα Εμπορικό σήμα δικαιώματα. Ένα από τα ζητήματα το οποίο απασχολεί τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχει αποκτήσει φήμη το εμπορικό σήμα της εταιρίας τους ή κάποιο προϊόν τους, είναι να προστατέψουν το σήμα αυτό για να μην δικαιούται κανείς άλλος να το χρησιμοποιεί. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου 2239/1994 ο οποίος…

Λεπτομέρειες