Καταγγελία μίσθωσης σπουδαίος λόγος – Καταγγελία εμπορικής μίσθωσης για σπουδαίο λόγο

Καταγγελία μίσθωσης σπουδαίος λόγος Καταγγελία μίσθωσης σπουδαίος λόγος. Με το παρόν κείμενο θα επιχειρηθεί μια ανάλυση για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει μια εμπορική μίσθωση σύμφωνα με τον Νόμο 4242/2014, πότε μια καταγγελία μίσθωσης για σπουδαίο λόγο ευδοκιμεί και απαλλάσσεται ο μισθωτής από τις υποχρεώσεις του έναντι του εκ μισθωτή του μισθίου και τέλος θα δοθούν…

Λεπτομέρειες

εμπορικές μισθώσεις – Τι αλλάζει στις Εμπορικές Μισθώσεις;

εμπορικές μισθώσεις εμπορικές μισθώσεις. Ενόψει των νέων αλλαγών που έχουν θεσπισθεί από την Κυβέρνηση σύμφωνα με τον Νόμο υπ’αριθμ. 4242 (ΦΕΚ Α 50 28.2.2014) και έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ για τις μισθώσεις εμπορικών χώρων, επαγγελματικών καταστημάτων κλπ αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ενοικιαστών – επαγγελματιών και των ιδιοκτητών των ακινήτων, σας…

Λεπτομέρειες

μείωση ενοικίου καταστήματος – Πως μπορείτε να μειώσετε το ενοίκιο του καταστήματός σας, γραφείου κλπ…

μείωση ενοικίου καταστήματος μείωση ενοικίου καταστήματος. Εν έτει 2013, τρεισήμισι χρόνια μετά την υπογραφή του 1ου Μνημονίου (δανειακή σύμβαση με επαχθείς όρους) που υπεγράφη μεταξύ της χώρας μας και της Τροϊκα και μετά από πέντε χρόνια συνεχιζόμενης και αυξανόμενης οικονομικής ύφεσης αποτελεί καθημερινό φαινόμενο πλέον σε κεντρικούς δρόμους και δη στους πιο εμπορικούς δρόμους των…

Λεπτομέρειες

εμπορική μίσθωση καταγγελία – Εμπορική μίσθωση: Τι διάρκεια έχει και πότε λύεται;

εμπορική μίσθωση καταγγελία εμπορική μίσθωση καταγγελία. Ενόψει των νέων αλλαγών που επέρχονται από την Κυβέρνηση στις εμπορικές μισθώσεις αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ενοικιαστών – επαγγελματιών και των ιδιοκτητών των ακινήτων, σας παραθέτουμε το ισχύον νομοθετικό καθεστώς αναφορικά με το πόση διάρκεια έχει μια εμπορική – επαγγελματική μίσθωση, τι δικαιώματα έχουν οι συμβαλλόμενοι…

Λεπτομέρειες

μείωση ενοικίου με δικαστική απόφαση – Δικαστήριο δέχεται την γενική οικονομική κρίση ως έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός και αναπροσαρμόζει – μειώνει το μηνιαίο μίσθωμα σε εμπορική μίσθωση.

μείωση ενοικίου με δικαστική απόφαση μείωση ενοικίου με δικαστική απόφαση. Δημοσίευση την 7η Φεβρουαρίου 2013 στην εφημερίδα του Κιλκίς “ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ”. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 414/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, έγινε δεκτό μερικώς το αίτημα της ενάγουσας εταιρίας για αναπροσαρμογή και μείωση μισθώματος, αφού το δικαστήριο έλαβε υπόψιν του μεταξύ άλλων ότι στην πόλη…

Λεπτομέρειες

ενοικιαστής έξωση – Η «μάχη» της έξωσης – Η άμυνα του μισθωτή

ενοικιαστής έξωση ενοικιαστής έξωση. Πως μπορεί να αμυνθεί ο μισθωτής σε μια έξωση; Με το παρόν άρθρο σας παρατίθεται το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας με τίτλο: Η «μάχη» της έξωσης. Παρακάτω επισημαίνονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τρόποι με της οποίους μπορεί ο ενοικιαστής που δεν πληρώνει το ενοίκιο να αντιμετωπίσει την έξωση και…

Λεπτομέρειες