Εμπορικό σήμα δικαιώματα – Ποια δικαιώματα παρέχει ένα εμπορικό σήμα;

Εμπορικό σήμα δικαιώματα Εμπορικό σήμα δικαιώματα. Ένα από τα ζητήματα το οποίο απασχολεί τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχει αποκτήσει φήμη το εμπορικό σήμα της εταιρίας τους ή κάποιο προϊόν τους, είναι να προστατέψουν το σήμα αυτό για να μην δικαιούται κανείς άλλος να το χρησιμοποιεί. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου 2239/1994 ο οποίος…

Λεπτομέρειες

Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου σήμα – Πότε δεν καταχωρίζεται ένα εμπορικό σήμα;

Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου σήμα Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου σήμα. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ σε συνδυασμό με τον ελληνικό νόμο 4679/2020, παρακάτω σας παρατίθενται ποιοι είναι οι σχετικοί λόγοι απαραδέκτου ενός κατατεθειμένου εμπορικού σήματος σύμφωνα με τον νόμο. 1. Κατόπιν άσκησης ανακοπής του άρθρου 25 από τον δικαιούχο προγενέστερου σήματος, σημείο δεν γίνεται…

Λεπτομέρειες

Κατοχύρωση εμπορικού σήματος – Πως προστατεύω το εμπορικό μου σήμα;

Κατοχύρωση εμπορικού σήματος Κατοχύρωση εμπορικού σήματος. Εμπορικό σήμα ή σήμα λογίζεται κάθε άυλο περιουσιακό αγαθό το οποίο χρήζει προστασίας σύμφωνα με τους κανόνες δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αλλά και τους νόμους 2239/1994, 4072.2012 και 4679/2020, καθώς και τις οδηγίες [Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών περί σημάτων και της Οδηγίας…

Λεπτομέρειες

Επιδότηση εμπορικό σήμα – Επιδότηση έως 1.500 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κατοχύρωση εμπορικών σημάτων

Επιδότηση εμπορικό σήμα Επιδότηση εμπορικό σήμα. Ξεκινάει στις 11 Ιανουαρίου του 2021 η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για να λάβουν επιδότηση μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για να κατοχυρώσουν το εμπορικό σήμα της επιχείρησής τους ή να κατοχυρώσουν το σχέδιο ή το υπόδειγμά τους. Εξαιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊου που έπληξε και συνεχίζει να…

Λεπτομέρειες

Σήματα λόγοι απαραδέκτου – Ποια σήματα δεν μπορούν να καταχωρισθούν για να αποτελέσουν εμπορικό σήμα;

Σήματα λόγοι απαραδέκτου Σήματα λόγοι απαραδέκτου. Στις 20 Μαρτίου 2020 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέος νόμος περί κατάθεσης και προστασίας τον εμπορικών σημάτων (Ν. 4679/2020), ο οποίος θα ξεκινήσει να έχει ισχύ ένα (1) έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 89 παρ.1 του νέου νόμου για τα εμπορικά σήματα…

Λεπτομέρειες

πνευματικά δικαιώματα – Πνευματικά δικαιώματα. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

πνευματικά δικαιώματα πνευματικά δικαιώματα. Το παρόν άρθρο αποτελεί έναν συνοπτικό οδηγό, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 2121/1993, εναρμονισμένο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων ύστερα και από την τελευταία του τροποποίηση N.4242/2013, για το τι πρέπει να γνωρίζει και πως μπορεί να προστατευθεί κάποιος/α που έχει δημιουργήσει…

Λεπτομέρειες