πνευματικά δικαιώματα – Πνευματικά δικαιώματα. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

πνευματικά δικαιώματα πνευματικά δικαιώματα. Το παρόν άρθρο αποτελεί έναν συνοπτικό οδηγό, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 2121/1993, εναρμονισμένο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων ύστερα και από την τελευταία του τροποποίηση N.4242/2013, για το τι πρέπει να γνωρίζει και πως μπορεί να προστατευθεί κάποιος/α που έχει δημιουργήσει…

Λεπτομέρειες

κατοχύρωση σήματος – Νόμος περί Σημάτων, Ν.2239/1994 – Τριτανακοπή – Παρέμβαση κλπ.

κατοχύρωση σήματος κατοχύρωση σήματος: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΜΑΤΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου περί Σημάτων, μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής: Για την παραδοχή της δηλώσεως καταχωρίσεως σήματος αποφασίζει η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων αποφασίζει, επίσης για κάθε αμφισβήτηση, που ανακύπτει μεταξύ της αρμόδιας υπηρεσίας και των καταθετών ή δικαιούχων…

Λεπτομέρειες

εμπορικό σήμα – Τι είναι εμπορικό σήμα;

εμπορικό σήμα εμπορικό σήμα. Με το παρόν άρθρο ανοίγουμε το κεφάλαιο “ΣΗΜΑΤΑ”, Νόμος περί Σημάτων 2239/1994. Το εμπορικό σήμα ως διακριτικό γνώρισμα μιας επιχείρησης, εταιρίας ή κάποιου δημόσιου οργανισμού υπηρετούσε και υπηρετεί, κατ΄αρχήν το συμφέρον του φορέα του. Στην περίπτωση δε της εμπορικής δραστηριότητας, αποτελεί ένα από τα μέσα που αυτός που το χρησιμοποιεί, πετυχαίνει…

Λεπτομέρειες