Επιδότηση εμπορικό σήμα – Επιδότηση έως 1.500 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κατοχύρωση εμπορικών σημάτων

Επιδότηση εμπορικό σήμα Επιδότηση εμπορικό σήμα. Ξεκινάει στις 11 Ιανουαρίου του 2021 η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για να λάβουν επιδότηση μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για να κατοχυρώσουν το εμπορικό σήμα της επιχείρησής τους ή να κατοχυρώσουν το σχέδιο ή το υπόδειγμά τους. Εξαιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊου που έπληξε και συνεχίζει να…

Λεπτομέρειες

Σήματα λόγοι απαραδέκτου – Ποια σήματα δεν μπορούν να καταχωρισθούν για να αποτελέσουν εμπορικό σήμα;

Σήματα λόγοι απαραδέκτου Σήματα λόγοι απαραδέκτου. Στις 20 Μαρτίου 2020 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέος νόμος περί κατάθεσης και προστασίας τον εμπορικών σημάτων (Ν. 4679/2020), ο οποίος θα ξεκινήσει να έχει ισχύ ένα (1) έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 89 παρ.1 του νέου νόμου για τα εμπορικά σήματα…

Λεπτομέρειες

πνευματικά δικαιώματα – Πνευματικά δικαιώματα. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

πνευματικά δικαιώματα πνευματικά δικαιώματα. Το παρόν άρθρο αποτελεί έναν συνοπτικό οδηγό, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 2121/1993, εναρμονισμένο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων ύστερα και από την τελευταία του τροποποίηση N.4242/2013, για το τι πρέπει να γνωρίζει και πως μπορεί να προστατευθεί κάποιος/α που έχει δημιουργήσει…

Λεπτομέρειες

κατοχύρωση σήματος – Νόμος περί Σημάτων, Ν.2239/1994 – Τριτανακοπή – Παρέμβαση κλπ.

κατοχύρωση σήματος κατοχύρωση σήματος: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΜΑΤΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου περί Σημάτων, μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής: Για την παραδοχή της δηλώσεως καταχωρίσεως σήματος αποφασίζει η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων αποφασίζει, επίσης για κάθε αμφισβήτηση, που ανακύπτει μεταξύ της αρμόδιας υπηρεσίας και των καταθετών ή δικαιούχων…

Λεπτομέρειες

εμπορικό σήμα – Τι είναι εμπορικό σήμα;

εμπορικό σήμα εμπορικό σήμα. Με το παρόν άρθρο ανοίγουμε το κεφάλαιο “ΣΗΜΑΤΑ”, Νόμος περί Σημάτων 2239/1994. Το εμπορικό σήμα ως διακριτικό γνώρισμα μιας επιχείρησης, εταιρίας ή κάποιου δημόσιου οργανισμού υπηρετούσε και υπηρετεί, κατ΄αρχήν το συμφέρον του φορέα του. Στην περίπτωση δε της εμπορικής δραστηριότητας, αποτελεί ένα από τα μέσα που αυτός που το χρησιμοποιεί, πετυχαίνει…

Λεπτομέρειες