εισπρακτική εταιρία οφειλέτης – Αποζημίωση οφειλέτη από εισπρακτική εταιρία – απόφαση Μον. Πρωτ. Αθηνών (κατ’έφεση) 2017

εισπρακτική εταιρία οφειλέτης εισπρακτική εταιρία οφειλέτης. Η αδυναμία των οφειλετών να εξυπηρετήσουν τα δάνεια ή τις κάρτες τους εξαιτίας της δεινής οικονομικής κρίσης, οδηγεί τους πάσης φύσεως δανειστές (εταιρίες) και τις τράπεζες – πιστωτικά ιδρύματα να καταφεύγουν σε εισπρακτικές εταιρίες προκειμένου να ενημερώνουν αυτές τους οφειλέτες για την άμεση εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Ωστόσο…

Λεπτομέρειες

χρέη προς το δημόσιο – Καταργείται το Αυτόφωρο για χρέη μέχρι 50.000€

χρέη προς το δημόσιο χρέη προς το δημόσιο. Εδώ και λίγο καιρό έχει καταργηθεί με νόμο η αυτόφωρη διαδικασία για την μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο, ήτοι για ποσά που οφείλονται και δεν ξεπερνούν τις 50.000 €, αποσοβώντας έτσι τον κίνδυνο για τους μικροοφειλέτες να φυλακιστούν αλλά και αποσυμφορίζοντας τις αίθουσες των δικαστηρίων και…

Λεπτομέρειες

απόλυση υπό όρο – Αποφυλακίζονται οι άρρωστοι κατάδικοι υπό προϋποθέσεις..

απόλυση υπό όρο απόλυση υπό όρο. Με το παρόν άρθρο, σύμφωνα με τον πρόσφατο ψηφισθέντα νόμο 4242 (ΦΕΚ Α 50 28.2.2014) ο οποίος ανοίγει τις φυλακές για τους αρρώστους κατάδικους, θα αναφερθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες δύνανται να απολυθούν οι ανωτέρω όπως επίσης και το τι προβλέπει ο νόμος για τις κρατούμενες…

Λεπτομέρειες

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε εάν προσβάλλουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα αυτά κατηγοριοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε «ευαίσθητα δεδομένα». Με τον όρο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εννοούμε κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων.…

Λεπτομέρειες

ευαίσθητα δεδομένα – Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων

ευαίσθητα δεδομένα ευαίσθητα δεδομένα. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 2472/1997, έτσι όπως έχει τροποποιηθεί, αναφέρονται οι περιπτώσεις όπου απαγορεύεται ή επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων κλπ. Ειδικότερα: 1. Απαγορεύεται η συλλογή και η Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. 2. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και η…

Λεπτομέρειες

προσωπικά δεδομένα επεξεργασία – Πότε επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

προσωπικά δεδομένα επεξεργασία προσωπικά δεδομένα επεξεργασία. Με το παρόν κείμενο σας παρατίθεται αυτούσιο το άρθρο 5 του νόμου 2472/1997. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ανωτέρω νόμου όπως έχει τροποποιηθεί, σας παρατίθενται οι προϋποθέσεις επεξεργασίας  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα: Πότε επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; 1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων…

Λεπτομέρειες