προστασία εργαζόμενων ανηλίκων – Ν. 3144/2003 άρθρο 4 προστασία εργαζόμενων ανηλίκων

προστασία εργαζόμενων ανηλίκων προστασία εργαζόμενων ανηλίκων: 1. Όσoι δεν έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να απασχολούνται σε εργασίες, έργα ή δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής, που από τη φύση τους ή τις συνθήκες που εκτελούνται είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική τους. Οι εργασίες, τα έργα και…

Λεπτομέρειες

εργαζόμενος – Νόμος 4139/2013 | Τροποποίηση Αστικού Κώδικα

εργαζόμενος εργαζόμενος. Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε στην Βουλή με αριθμό 4139/2013 (ΦΕΚ Α’ 74/20/03/2013) περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων διατάξεων, τροποποιείται μεταξύ άλλων και ο Αστικός Κώδικας σε ζητήματα συμβάσεων εργασίας αλλά και άσκησης αγωγής αναφορικά με την διακοπή παραγραφής, αναλυτικότερα: Σύμφωνα με το κεφάλαιο Α΄ άρθρο 61 του παρόντος νόμου το…

Λεπτομέρειες

Μεσοπρόθεσμο – N. 4093/2012 ΦΕΚ 222 A’/12.11.2012 – Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

Μεσοπρόθεσμο Μεσοπρόθεσμο. Στις 7/11/2012 ψηφίστηκε στην ελληνική Βουλή με πολύ μικρή πλειοψηφία, μόλις 153 ψήφους υπέρ, εν μέσω των βιαιότερων αντιδράσεων που υπήρξαν ποτέ από πολίτες της χώρας μας, ο Νόμος 4093 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013?2016 και δημοσιεύτηκε στις 12/11/2012 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο, παράγραφο Α του παρόντος…

Λεπτομέρειες

Μακροχρόνια άνεργοι 2013 – ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 2013 – 2016

Μακροχρόνια άνεργοι 2013 Μακροχρόνια άνεργοι 2013. Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής Μακροχρόνιων Ανέργων. Σύμφωνα με το Νόμο 4093/2012 ο οποίος δημοσιεύθηκε μόλις πριν λίγες μέρες από την εφημερίδα της κυβερνήσεως, την ώρα που η ανεργία «καλπάζει» καθώς το ποσοστό της, σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα, εκτινάχτηκε στο 25,4% τον Αύγουστο του 2012, από 18,4% που ήταν τον Αύγουστο…

Λεπτομέρειες

επισχεση εργασίας – Το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας ασκείται και ατύπως – Μον. Πρωτ. Θεσσαλονίκης.

επισχεση εργασίας επισχεση εργασίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε εργατική διαφορά, το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας ασκείται και ατύπως. Ωστόσο, η επίσχεση εργασίας για να επιφέρει έννομα αποτελέσματα, θα πρέπει να είναι σαφής και να συνδέεται με ληξιπρόθεσμη υποχρέωση του εργοδότη. Κατά τη σαφή ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 325 και 329…

Λεπτομέρειες

επίσχεση εργασίας δικαίωμα – Η επίσχεση εργασίας

επίσχεση εργασίας δικαίωμα επίσχεση εργασίας δικαίωμα. Κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 325, 329, 353 και 656 ΑΚ, ο εργαζόμενος, ο οποίος βρίσκεται εντός ενεργούς σύμβασης εργασιακής σχέσης (έγκυρης ή άκυρης), διατηρεί προς εξασφάλιση ληξιπρόθεσμης αξίω­σής του κατά του εργοδότη, απορρέουσα από την εργασία που έχει ήδη προσ­φέρει και εκτελέσει, δικαίωμα επισχέσεως της εργασίας  του.…

Λεπτομέρειες