Άδεια επί μακρόν διαμένοντος – Χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος

Άδεια επί μακρόν διαμένοντος Άδεια επί μακρόν διαμένοντος. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με το νόμο; Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Νόμου 4251/2014 όπως αυτός ισχύει σήμερα (21-9-22), οι προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος είναι οι παρακάτω: 1. Στον πολίτη τρίτης χώρας που…

Λεπτομέρειες

Πρόσφυγας άδεια παραμονής – Έχω αναγνωριστεί ως πρόσφυγας. Δικαιούμαι άδεια παραμονής;

Πρόσφυγας άδεια παραμονής Πρόσφυγας άδεια παραμονής. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 4939/2022 προβλέπονται τα εξής: 1. Σε πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας, χορηγείται από την αρμόδια Αρχή Παραλαβής, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 20, άδεια διαμονής τριετούς διάρκειας. Η άδεια ανανεώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου…

Λεπτομέρειες

Ελληνική ιθαγένεια προϋποθέσεις – Πως αποκτούμε την Ελληνική Ιθαγένεια;

Ελληνική ιθαγένεια προϋποθέσεις Ελληνική ιθαγένεια προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4735/2020 με έναρξη ισχύος την 1η Απριλίου 2021, σκοπός του εν λόγω νόμου είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η επιτάχυνση της εξέτασης των αιτήσεων πολιτογράφησης, καθώς και η διασφάλιση της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της ισονομίας στη διαδικασία πολιτογράφησης των αλλογενών…

Λεπτομέρειες

ελληνική Ιθαγένεια – Αλλάζει ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας

ελληνική ιθαγένεια ελληνική ιθαγένεια. Ύστερα από διαβούλευση, παραπέμφθηκε στην Βουλή για επεξεργασία και έπειτα για ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης το οποίο μεταξύ άλλων τροποποιεί τις ήδη υπάρχουσες διατάξεις του Κώδικα κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Σύμφωνα με το πλαίσιο του νέου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, εφόσον ψηφιστεί, θα μπορούν τέκνα μεταναστών, νομίμως…

Λεπτομέρειες

παρανομος αλλοδαπος – Αναστέλλεται υπό προϋποθέσεις η απέλαση των παράνομα διαμένοντων αλλοδαπών.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του υπ’αριθμ. 4267/2014 νόμου, αλλοδαπός που καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος του από εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187 Π.Κ. ή από σωματέμπορους, μαστροπούς κλπ, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, αν η καταγγελία πιθανολογείται βάσιμη,

Λεπτομέρειες

πενταετής άδεια παραμονής – εγκύκλιος υπ’ αριθ. 13 του Υπουργείου Εσωτερικών

πενταετής άδεια παραμονής πενταετής άδεια παραμονής. Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 13 του Υπουργείου Εσωτερικών, τμήμα μεταναστευτικής πολιτικής & κοινωνικής ένταξης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013, παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση αδειών παραμονής πενταετούς διάρκειας σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην…

Λεπτομέρειες