Ίδρυση σωματείου – 17 Ερωτήσεις και απαντήσεις για την ίδρυση αθλητικού σωματείου

Ίδρυση σωματείου Ίδρυση σωματείου. Με το παρόν άρθρο θα αναλύσουμε ως επί των πλείστον την διαδικασία που απαιτείται για να συσταθεί ένα αθλητικό σωματείο ή πολιτιστικός σύλλογος. Διαβάζοντας το παρακάτω κείμενο θα μάθετε τι πρέπει να περιέχει το καταστατικό του σωματείου, τι χρειάζεται για την τροποποίηση του καταστατικού, πότε συγκαλείται η συνέλευση των μελών, τι…

Λεπτομέρειες

Παραγραφή αποζημίωσης απαλλοτρίωση – Πότε παραγράφεται η αξίωση αποζημίωσης από απαλλοτρίωση;

Παραγραφή αποζημίωσης απαλλοτρίωση Παραγραφή αποζημίωσης απαλλοτρίωση. Πότε παραγράφεται η αξίωση για την είσπραξη της αποζημίωσης από ακίνητο που απαλλοτριώθηκε και η τιμή μονάδας προσδιορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά; Τι άλλο ισχύει για την παραγραφή; Η απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα δίνεται στο άρθρο 10 του νόμου 2882/2001. Ειδικότερα: «1. Η αξίωση για την είσπραξη της αποζημίωσης που…

Λεπτομέρειες

Αποζημίωση απαλλοτρίωση – Παρακατάθεση αποζημίωσης από απαλλοτριωμένο ακίνητο

Αποζημίωση απαλλοτρίωση Αποζημίωση απαλλοτρίωση. Με το παρόν άρθρο θα σας παραθέσω αυτολεξεί τι προβλέπει το άρθρο 8 του Νόμου 2882/2001 περί του Κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, για την παρακατάθεση της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το απαλλοτριωμένο ακίνητο, εν προκειμένω να αποδοθεί στον δικαιούχο. Ειδικότερα: Άρθρο 8 Παρακατάθεση αποζημίωσης 1.”Ο υπόχρεος για την πληρωμή…

Λεπτομέρειες

Παραγραφή αξίωσης – Παραγραφή αξίωσης και έναρξη παραγραφής

Παραγραφή αξίωσης Παραγραφή αξίωσης. Παραγραφή αξίωσης Σύμφωνα με το άρθρο 247 του Αστικού Κώδικα, το δικαίωμα να απαιτήσει κάποιος από άλλον μια πράξη ή μια παράλειψη (αξίωση) παραγράφεται. Πότε συντελείται η έναρξη της παραγραφής; Σύμφωνα με το άρθρο 251 του Αστικού Κώδικα, Η Παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η…

Λεπτομέρειες

Ευθύνη κατόχου ζώου – Ευθύνη κατόχου ζώου – Είσοδος προβάτων σε Εθνική οδό . Χτύπημα των ζώων με κινούμενο στην Ε.Ο. όχημα .

Ευθύνη κατόχου ζώου Ευθύνη κατόχου ζώου. Με το παρόν άρθρο θα αναλύσουμε το πως στοιχειοθετείται η ευθύνη του κατόχου ζώου. Η ευθύνη του κατόχου ζώου αναλύεται στο άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα. Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απόσπασμα από την υπ’αριθμ. 66/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαμίας, η οποία αφορά υλική ζημία που υπέστη το όχημα της…

Λεπτομέρειες

Προσωπικα δεδομενα αποζημιωση – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης επί παραβίασης προσωπικότητας ατόμου

Προσωπικα δεδομενα αποζημιωση Προσωπικα δεδομενα αποζημιωση. Με το παρόν άρθρο σας παρατίθεται το σκεπτικό απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το οποίο έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή ενός φυσικού προσώπου το οποίο προσέφυγε στην δικαιοσύνη κατά παρόχου τηλεφωνικών επικοινωνιών και άλλων υπηρεσιών, διότι όπως εξηγεί στην αγωγή του, η ανωτέρω εταιρία προσέβαλε παράνομα και υπαίτια…

Λεπτομέρειες