Αποκτήματα γάμου – Συμμετοχή συζύγου στα αποκτήματα του γάμου

Αποκτήματα γάμου Αποκτήματα γάμου. Τι προβλέπει ο Αστικός Κώδικας αναφορικά με την συμμετοχή τους ενός συζύγου στα αποκτήματα του άλλου; – 1400 ΑΚ Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο Γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει…

Λεπτομέρειες

Εμπορικό σήμα δικαιώματα – Ποια δικαιώματα παρέχει ένα εμπορικό σήμα;

Εμπορικό σήμα δικαιώματα Εμπορικό σήμα δικαιώματα. Ένα από τα ζητήματα το οποίο απασχολεί τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχει αποκτήσει φήμη το εμπορικό σήμα της εταιρίας τους ή κάποιο προϊόν τους, είναι να προστατέψουν το σήμα αυτό για να μην δικαιούται κανείς άλλος να το χρησιμοποιεί. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου 2239/1994 ο οποίος…

Λεπτομέρειες

Διακίνηση ναρκωτικών – Πως τιμωρείται η διακίνηση ναρκωτικών;

Διακίνηση ναρκωτικών Διακίνηση ναρκωτικών. Κατά το άρθρο 20 του Νόμου 4139/2013, η διακίνηση ναρκωτικών θεωρείται έγκλημα και τιμωρείται ως κακούργημα με κάθειρξη. Ειδικότερα: 1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23, διακινεί παράνομα ναρκωτικά, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000)…

Λεπτομέρειες

Ελαφρυντικές περιστάσεις – Ποιες θεωρούνται ελαφρυντικές περιστάσεις κατά τον ποινικό κώδικα;

Ελαφρυντικές περιστάσεις Ελαφρυντικές περιστάσεις. Σε πλείστες περιπτώσεις κατηγορούμενων που κρίθηκαν ένοχοι από το δικαστήριο, αναγνωρίστηκε στο πρόσωπό τους κάποιο από τα ελαφρυντικά του άρθρου 84 ΠΚ, ύστερα από αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης και μετά την πρόταση του κυρίου/ας εισαγγελέως ως προς την ποινή για την αποδιδόμενη κατηγορία, με συνέπεια την μείωση της ποινής τους. Τι…

Λεπτομέρειες

Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου σήμα – Πότε δεν καταχωρίζεται ένα εμπορικό σήμα;

Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου σήμα Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου σήμα. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ σε συνδυασμό με τον ελληνικό νόμο 4679/2020, παρακάτω σας παρατίθενται ποιοι είναι οι σχετικοί λόγοι απαραδέκτου ενός κατατεθειμένου εμπορικού σήματος σύμφωνα με τον νόμο. 1. Κατόπιν άσκησης ανακοπής του άρθρου 25 από τον δικαιούχο προγενέστερου σήματος, σημείο δεν γίνεται…

Λεπτομέρειες

Κατοχύρωση εμπορικού σήματος – Πως προστατεύω το εμπορικό μου σήμα;

Κατοχύρωση εμπορικού σήματος Κατοχύρωση εμπορικού σήματος. Εμπορικό σήμα ή σήμα λογίζεται κάθε άυλο περιουσιακό αγαθό το οποίο χρήζει προστασίας σύμφωνα με τους κανόνες δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αλλά και τους νόμους 2239/1994, 4072.2012 και 4679/2020, καθώς και τις οδηγίες [Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών περί σημάτων και της Οδηγίας…

Λεπτομέρειες